Kloosterweg 13, Horssen │Tel. 0487 541313 │ E-mail info@mbo-horssen.nl     

Zakelijke projecten

Het leggen van kabels en leidingen verzorgt Mulders Bouw & Onderhoud zowel voor energiemaatschappijen als andere kabellegbedrijven. MBO werkt ook voor gemeenten, stichtingen en adviesbureaus en andere grote aannemers.  In het hele land worden werkzaamheden uitgevoerd voor energienetbeheerder Liander, in en om transformatorstations en Liandergebouwen in Gelderland. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van diverse eigen minigravers van 800 kg tot 5000 kg.

De werkzaamheden bij zakelijke projecten

 • funderingen van nieuw te plaatsen transformatorhuisjes
 • onderhoud rondom  transformatorhuisjes (tegelwerk/hekwerk/snoeiwerk/dakreparaties/laswerk timmerwerk, metselwerk, enz.)
 • persboringen, gestuurde boringen en boogboringen
 • aanleg van drukrioleringen
 • gladheidbestrijding
 • noodvoorzieningen bij calamiteiten
 • hei- en trilwerken, zoals heipalen, damwanden, intrillen en beschoeiingen
 • schoonmaken en opruimen
 • laagspanning
 • middenspanning
 • gas
 • openbare verlichting  

 

Door gedeeltelijke bedrijfsovername zijn deze werkzaamheden voor ons niet meer de hoofdzaak maar kunnen wij ze nog wel steeds voor u uitvoeren.

 

powered by keesweb.nl